Dodany: 2012-04-20 12:11:47
images/140px-Historical.svg.png258f8.png Jak wiadomo powszechnie nie od dziś, nie ma na świecie ludzi nieomylnych i systemów idealnie funkcjonujących. Sporadyczne błędy zawsze zdarzały się i będą się zdarzać. partnerstwo publiczno - prywatne i prowadzone w jego obrębie postępowania, też nie są od tego wolne.

Dodany: 2012-04-20 11:21:14
images/600px-Two-people-talking-logo.jpgf4db4.jpg Machina państwowa składająca się tysięcy, o ile nie miliomów małych trybików, gdzieś zawsze może ulec awarii. Fakt ten często wynika ze zwykłej ludzkiej omylności. Także partnerstwo publiczno - prywatne i postępowanie mające na celu jego ustanowienie, nie jest wolne od tego typu przypadków.

Dodany: 2012-04-20 11:13:58
images/450px-Red_exclamation_mark.svg.png27d72.png Jak wiadomo nie ma na świecie ludzi nieomylnych. Dlatego też niemal na każdym kroku, także w administracji publicznej zakłada się możliwość wystąpienia błędów i ich weryfikacji. partnerstwo publiczno - prywatne nie jest tu wyjątkiem.

Dodany: 2012-04-20 11:11:48
images/495px-Book3.svg.png81a54.png Jak wiadomo wszystkie działania organów administracji państwowej powinny być jawne. Ustawa o ich działalności nakłada na nie także konieczność prowadzenia rozległej ich dokumentacji. Także partnerstwo publiczno - prywatne nie obędzie się bez biurokracji.

Dodany: 2012-04-20 11:03:35
images/458px-Info_zoom_icon.svg.png13475.png Ponieważ partnerstwo publiczno-prawne odnoszące się do jednostek administracji państwowej i jest finansowane ze środków publicznych, wszystkie elementy postępowania mające na celu jego ustanowienie, muszą być w pełni udokumentowanie i jawne dla stron zainteresowanych a także obywateli, chcących skontrolować gospodarność władzy.